Nghiên cứu

Mang tri thức toàn cầu về Việt Nam, VinBigData nghiên cứu và kiến tạo những giải pháp, sản phẩm mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ Việt. Với mục tiêu xây dựng những nền tảng phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tương lai, đội ngũ khoa học VinBigdata tập trung nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản với định hướng ứng dụng, bao gồm: Tin Y Sinh, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói.

Hệ sinh thái Sản phẩm

Cộng hưởng dữ liệu cùng nguồn lực Việt từ khắp nơi trên thế giới, VinBigData tham vọng kiến tạo các sản phẩm, giải pháp giải quyết các bài toán của người Việt, hướng đến phát triển bền vững.

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

🏆 30 NĂM VINGROUP - CHINH PHỤC THẾ GIỚI [PART 2: HÀNH TRÌNH LÀM CHỦ DỮ LIỆU]
05:57
Video thumbnail
🏆 30 NĂM VINGROUP - CHINH PHỤC THẾ GIỚI [PART 2: HÀNH TRÌNH LÀM CHỦ DỮ LIỆU]
05:57
Video thumbnail
Vui cùng GS. Cù Trọng Xoay và Trợ lý ảo ViVi
02:38
Video thumbnail
[Taxi] Demo VinBase Callbot
00:33
Video thumbnail
Vizone IVA - Giải pháp phân tích video thông minh
01:43
Video thumbnail
[Outbound_Edu] VinBase Callbot
02:29
Video thumbnail
Giới thiệu hệ sinh thái Vizone
01:50
Video thumbnail
Ứng dụng Trợ lý ảo vào cuộc sống người Việt - Chuyển động 24h (27/12/2022)
00:47
Video thumbnail
Ra mắt Nền tảng Trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện VinBase - Việt Nam hôm nay (26/12/2022)
00:54
Video thumbnail
Giới thiệu nền tảng VinBase (TVC)
03:51
Video thumbnail
Giới thiệu nền tảng VinBase (Animation)
01:38
Video thumbnail
VIVI VIRTUAL ASSISTANT INTRODUCTION
01:10
Video thumbnail
VinBase Chatbot - Giải pháp giúp doanh nghiệp kết nối hiệu quả với khách hàng
01:42
Video thumbnail
VinBigData | Quick Look 2022
01:36
Video thumbnail
VinBigData | Company Introduction 2022
03:58
Video thumbnail
[Outbound] VinBase AI Call Center - Tổng đài trí tuệ nhân tạo
02:34
Video thumbnail
[Inbound] VinBase AI Call Center - Tổng đài trí tuệ nhân tạo
02:30
Video thumbnail
🏆 29 NĂM VINGROUP - CHINH PHỤC THẾ GIỚI [PART 1: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ]
06:00
Video thumbnail
TƯƠNG TÁC VỚI TRỢ LÝ ẢO VINHOMES - MỘT SẢN PHẨM CỦA VINBIGDATA
01:08
Video thumbnail
HỌC TRƯỜNG GÌ ĐỂ VÀO VINBIGDATA?
02:06
Video thumbnail
MÔN HỌC ĐIỂM CAO NHẤT THỜI ĐẠI HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN VINBIGDATA
00:45