Nghiên cứu

Mang tri thức toàn cầu về Việt Nam, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBDI) nghiên cứu và kiến tạo những giải pháp, sản phẩm mới, nâng cao năng lực khoa học công nghệ Việt. Với mục tiêu xây dựng những nền tảng phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tương lai, đội ngũ khoa học VinBDI tập trung nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản với định hướng ứng dụng, bao gồm: Tin Y Sinh, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói.

Hệ sinh thái Sản phẩm

Cộng hưởng dữ liệu cùng nguồn lực Việt từ khắp nơi trên thế giới, VinBigData tham vọng kiến tạo các sản phẩm, giải pháp giải quyết các bài toán của người Việt, hướng đến phát triển bền vững.

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

[TALKSHOW] VIVI 2.0 - DẤU ẤN TRỢ LÝ ẢO VIVI TÍCH HỢP AI TẠO SINH THUẦN VIỆT
00:00
Video thumbnail
[TALKSHOW] VIVI 2.0 - DẤU ẤN TRỢ LÝ ẢO VIVI TÍCH HỢP AI TẠO SINH THUẦN VIỆT
00:00
Video thumbnail
TRỢ LÝ ẢO VIVI X GENAI
02:17
Video thumbnail
VINBIGDATA | Company Introduction 2024 - Sứ mệnh của VinBigdata là ...
01:50
Video thumbnail
[DCCI Summit] Ứng dụng AI tạo sinh để giải quyết hiệu quả các bài toán của doanh nghiệp
23:55
Video thumbnail
Giới thiệu ViGPT
01:45
Video thumbnail
VINBIGDATA 2023: MỘT NĂM NHÌN LẠI
04:23
Video thumbnail
[WEBINAR] AI TẠO SINH: CÁCH MẠNG HÓA KINH DOANH & VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
26:36
Video thumbnail
Ấn tượng Virtualand - The New Ocean AI
03:06
Video thumbnail
MÀN CHÀO SÂN CÙNG GS. CÙ TRỌNG XOAY & VIGPT
02:26
Video thumbnail
VIRTUALAND - THE NEW OCEAN AI: KHAI PHÁ TẦNG SÂU CÔNG NGHỆ MỚI
01:48:31
Video thumbnail
[Internet Day] Ứng dụng AI tạo sinh trong doanh nghiệp
30:19
Video thumbnail
🏆 30 NĂM VINGROUP - CHINH PHỤC THẾ GIỚI [PART 2: HÀNH TRÌNH LÀM CHỦ DỮ LIỆU]
05:57
Video thumbnail
Vui cùng GS. Cù Trọng Xoay và Trợ lý ảo ViVi
02:38
Video thumbnail
[Taxi] Demo VinBase Callbot
00:33
Video thumbnail
Vizone IVA - Giải pháp phân tích video thông minh
01:43
Video thumbnail
[Outbound_Edu] VinBase Callbot
02:29
Video thumbnail
Giới thiệu hệ sinh thái Vizone
01:50
Video thumbnail
Ứng dụng Trợ lý ảo vào cuộc sống người Việt - Chuyển động 24h (27/12/2022)
00:47
Video thumbnail
Ra mắt Nền tảng Trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện VinBase - Việt Nam hôm nay (26/12/2022)
00:54
Video thumbnail
Giới thiệu nền tảng VinBase (TVC)
03:51