Giải mã gen – bước tiến mới trong phát hiện nguy cơ sớm và điều trị bệnh tại Việt Nam

Chỉ cần giải mã một mẫu nước bọt hoặc mẫu máu, GeneStory sẽ trả kết quả lên tới gần 200...