Cuộc thi Xử lý ảnh y tế quy mô toàn cầu với tổng giải thưởng 50.000 USD chính thức khởi động

Ngày 31/12/2020, cuộc thi Phát hiện bất thường trên ảnh X-quang lồng ngực do Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn...