Vingroup hoàn thành nghiên cứu giải mã gen người Việt đầu tiên

Ngày 16/12, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData (Tập đoàn Vingroup) công bố đã hoàn thiện dự án “Xây...