Với tính năng PACS (hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế), VinDr có thể thực hiện các tác vụ sau đây:

  • Quản lý ca chụp định dạng DICOM
  • Dễ dàng tích hợp với máy chụp hoặc hệ thống PACS của bệnh viện
  • Cung cấp công cụ đọc ảnh DICOM cho các bác sĩ
  • Hỗ trợ bác sĩ chỉnh sửa, duyệt kết quả đưa ra bởi hệ thống và xuất báo cáo.

Hiện VinBigdata đã triển khai tích hợp VinDr với các đối tác cung cấp giải pháp PACS tại thị trường Việt Nam; đồng thời cung cấp giải pháp VinDr PACS cho các đối tác chuyên về giải pháp HIS, quản lý phòng khám.