VinDr Lab là phần mềm mã nguồn mở cho phép quản lý và gán nhãn dữ liệu ảnh y tế. Phần mềm được VinBigdata phát triển để lược bỏ những khó khăn mà các kỹ sư, tổ chức gặp phải trong quá trình xây dựng các giải pháp y tế ứng dụng Trí tuệ nhân tạo. Người dùng hoàn toàn có thể tùy chỉnh mã nguồn để phục vụ các mục đích riêng của tổ chức, cá nhân. 

Hiện VinDr Lab đang hỗ trợ tính năng gán nhãn cho ảnh y khoa định dạng X-quang phổi, vú, xương. Nhóm hình ảnh y khoa định dạng chụp cắt lớp và cộng hưởng từ đang được phát triển, dự kiến sẽ cho ra mắt trong tương lai gần. 

VinDr Lab cung cấp các tính năng: 

 1. Quản lý dự án
 • Quản lý vòng đời của dữ liệu, dữ liệu được tổ chức theo đơn vị ca bệnh
 • Kiểm soát luồng làm việc (các bác sĩ làm việc độc lập hay cộng tác với nhau)
 • Theo sát tiến độ dự án qua trạng thái của từng nhiệm vụ

2. Quản lý gán nhãn

 • Tùy chỉnh các danh sách nhãn có sẵn hoặc tạo danh sách nhãn mới 
 • Tổ chức phân cấp nhãn bệnh
 • Sắp xếp thứ tự nhãn trong danh sách hiển thị

3. Công cụ chú thích

 • Có các công cụ cần thiết của một trình xem ảnh DICOM
 • Cho phép gãn nhãn với Bounding Box, Polygon hay Brush
 • Chú thích thêm cho nhãn được vẽ với các ghi chú và bình luận

4. Quản lý tác vụ 

 • Phân công lại những nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu 
 • Theo dõi phân bố của nhãn bệnh 
 • Kiểm soát các phiên bản nhãn được xuất ra từ phần mềm