VinBigData

Công nghệ Việt - Vì tương lai Việt

Về chúng tôi

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn của tập đoàn Vingroup ra đời vào tháng 08/2018, với mục tiêu nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, trong các lĩnh vực mũi nhọn về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo. Viện đồng thời triển khai các hoạt động tài trợ – đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam, phục vụ xã hội.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của VinBigData là trở thành công ty công nghệ cung cấp các giải pháp nền tảng và các sản phẩm tiên tiến dựa trên Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo, có chất lượng đạt chuẩn thế giới; từ đó đóng góp vào hành trình trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế, với công nghệ chiếm tỷ trọng chính của Tập đoàn Vingroup. 

Sứ mệnh

VinBigData xác định “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt” chính là sứ mệnh xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển. Với sứ mệnh trên, VinBigData cam kết chung tay tạo dựng hệ sinh thái các sản phẩm – dịch vụ Vingroup đạt chuẩn thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Giáo sư Vũ Hà Văn

Giám đốc Khoa học

Có những bài toán nếu không phải người Việt làm thì ai làm?