VinBDI

Công nghệ Việt - Vì tương lai Việt

Về chúng tôi

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn của tập đoàn Vingroup (VinBDI) ra đời vào tháng 08/2018, với mục tiêu nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, trong các lĩnh vực mũi nhọn về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo. Viện đồng thời triển khai các hoạt động tài trợ – đào tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam, phục vụ xã hội.

 

Một số mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của VinBDI:

 

  • 8/2018: Thành lập Viện với cơ cấu tổ chức gồm Quỹ Đổi mới Sáng tạo (VinIF) và 4 nhóm nghiên cứu (Tin y sinh, Xử lý ảnh y tế, Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói, Thị giác máy tính)
  • 8/2020: Khởi chạy Chương trình Đào tạo Kĩ sư AI Vingroup
  • 8/2021: Thành lập Công ty cổ phần VinBigData với nòng cốt là 3 nhóm nghiên cứu của VinBDI (Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế)
  • 12/2021: Công bố hoàn thành dự án giải mã 1000 hệ gene người Việt, thành lập Công ty Cổ phần GeneStory với nòng cốt là nhóm nghiên cứu Tin y sinh của VinBDI

Tầm nhìn

Tầm nhìn của VinBDI là trở thành công ty công nghệ cung cấp các giải pháp nền tảng và các sản phẩm tiên tiến dựa trên Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo, có chất lượng đạt chuẩn thế giới; từ đó đóng góp vào hành trình trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế, với công nghệ chiếm tỷ trọng chính của Tập đoàn Vingroup. 

Sứ mệnh

VinBDI xác định “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt” chính là sứ mệnh xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển. Với sứ mệnh trên, VinBigData cam kết chung tay tạo dựng hệ sinh thái các sản phẩm – dịch vụ Vingroup đạt chuẩn thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Giáo sư Vũ Hà Văn

Giám đốc Khoa học

Có những bài toán nếu không phải người Việt làm thì ai làm?