Tiến sĩ Đào Đức Minh hiện là Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu dữ liệu lớn VinBigdata, tập đoàn Vingroup. Gia nhập Vingroup từ năm 2018, ông Minh đã đảm nhiệm vị trí quan trọng trong khối công nghệ, góp phần hoạch địch chiến lược nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cho VinBigdata theo định hướng của Tập đoàn.

Lấy bằng thạc sĩ kép chuyên ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông đồng thời tại trường Polytechnic University of Turin, Ý và Karlsruhe Institute of Technology, Đức năm 2009; và bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học Johns Hopkins năm 2015 theo chương trình học bổng của VEF; với nền tảng công nghệ vững chắc cùng nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và làm việc đa quốc gia, ông Minh là một trong những người đặt nền móng cho việc phát triển mảng thị giác máy tính của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, trước khi trở thành Giám đốc điều hành.