Trong vòng 3 – 5 năm trở lại đây, các thuật toán trí tuệ nhân tạo đã mang đến những tiến bộ đột phá trong phân tích và xử lý ảnh y tế, góp phần đắc lực giúp các bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác, chẩn đoán sớm các bất thường, hướng tới sàng lọc trên diện rộng một số bệnh lý nguy hiểm. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, ứng dụng AI trong xử lý hình ảnh y tế cũng đang phải đối diện với không ít thách thức, chẳng hạn như: thiếu các bộ dữ liệu chuẩn hóa, có dán nhãn bởi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và khả năng diễn giải của các mô hình AI còn hạn chế.

Để từng bước tháo gỡ những khó khăn kể trên, đồng thời chia sẻ kiến thức mới nhất, cùng những bộ dữ liệu quy mô lớn và công cụ đạt chuẩn tới cộng đồng AI Việt Nam, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata tổ chức hội thảo “AI trong Xử lý ảnh y tế – Kinh nghiệm phát triển thuật toán và Xây dựng các bộ dữ liệu chuẩn hóa”.

Tại đây, các chuyên gia, kỹ sư công nghệ của Trung tâm Xử lý ảnh y tế, những người trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm VinDr, lần lượt trình bày:

1, QUY TRÌNH TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN AI TRONG XỬ LÝ ẢNH Y TẾ – TS. Phạm Huy Hiệu.

2, KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN & XỬ LÝ DỮ LIỆU – Kỹ sư AI Nguyễn Bá Dũng.

3, HỆ THỐNG VINDR LAB & CÁC BỘ DỮ LIỆU CHUẨN HÓA CHIA SẺ CHO CỘNG ĐỒNG – Kỹ sư AI Nguyễn Trung Nghĩa.

Nội dung chi tiết hội thảo, xem thêm tại đây.