Tin tuyển dụng

CTV Báo chí – Truyền thông
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 22/02/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Research Scientist in Medical AI
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/02/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Fullstack Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Thị giác máy tính
Computer Vision Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Thị giác máy tính
Linguistic advisor in German
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/02/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Devops/Backend Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/01/2021
Phòng Tin sinh ứng dụng
Fullstack Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/01/2021
Phòng Tin sinh ứng dụng
Thực tập sinh Tin sinh ứng dụng
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/01/2021
Phòng Tin sinh ứng dụng
Simulation Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/12/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm
Planning and Control Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/12/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm