Tin tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 19/11/2021
Phòng Hỗ trợ
CTV Kiểm soát chất lượng
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 10/11/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Fresher Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/10/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/10/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Business Analyst
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 14/10/2021
Phòng Thị giác máy tính
Embedded Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 14/10/2021
Phòng Thị giác máy tính
Senior Technical Project Manager
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/10/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
CTV Thiết kế và Xây dựng chatbot
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/09/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
UI/UX Designer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 21/09/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Backend Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 21/09/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế