Tin tuyển dụng

Business Analyst (lĩnh vực CNTT)
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 04/03/2022
Phòng Xử lý ảnh y tế
Senior Content Marketing
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/02/2022
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
CTV Content Marketing
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 26/02/2022
Phòng Tin sinh ứng dụng
Chuyên viên triển khai và vận hành hệ thống
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/02/2022
Phòng Thị giác máy tính
Business Analyst
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 11/02/2022
Chuyên viên Quản lý dự án
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/01/2022
Chuyên viên pháp chế
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/01/2022
Phòng Hỗ trợ
Senior Quality Control Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/12/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
QC Engineer/ Tester
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 26/11/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Software Engineer (Python/Java)
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/11/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói