Xử lý ảnh y tế

Giới thiệu

Xử lý ảnh y tế là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản kết hợp nghiên cứu ứng dụng của VinBigdata, tập trung phát triển giải pháp tối ưu cho việc thu thập, xử lý, phân tích và đọc hiểu hình ảnh y khoa. Mục tiêu là hỗ trợ các bác sĩ trong công tác chẩn đoán hình ảnh, phát hiện sớm các bất thường, với độ chính xác cao, tạo tiền đề cho điều trị đạt hiệu quả.

Hướng nghiên cứu

Tiếp cận hướng dữ liệu, tập trung xử lý và phân tích các loại hình ảnh y tế như: X-quang, nhũ ảnh, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. Nghiên cứu được tiến hành không chỉ dựa trên hình ảnh riêng lẻ mà còn bám vào liên kết giữa hình ảnh và các loại dữ liệu y tế khác như lâm sàng, giải phẫu bệnh, giải mã gen. Mục tiêu hướng tới sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh nan y phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là các loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư gan.

Đội ngũ nghiên cứu