Thị giác máy tính

Giới thiệu

Thị giác máy tính là lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo của VinBigdata, tập trung vào thu thập, xử lý, phân tích và nhận dạng hình ảnh hay video. Mục tiêu là giúp máy tính thực hiện các nhiệm vụ nhận thức trực quan quan trọng như phân loại, phát hiện, nhận dạng, theo dấu đối tượng và nhận dạng hành động.

Hướng nghiên cứu

Sử dụng các cách tiếp cận hướng dữ liệu và kỹ thuật học máy, tập trung nghiên cứu các thuật toán xử lý ảnh thông minh để giải quyết các bài toán thực tiễn và cấp thiết cho xã hội. Từ kết quả nghiên cứu, VinBigdata phát triển các ứng dụng nhận diện khuôn mặt, phân tích thông tin khách hàng, nhận diện văn bản, phân loại phương tiện.

Camera thông minh​​

Nhận dạng ký tự quang học​

Đội ngũ nghiên cứu