Đơn vị tổ chức và quy mô sự kiện hội nghị, hội thảo:

Đơn vi Tổ chức là các Viện nghiên cứu, Trường đại học và các đối tác có uy tín, có đóng góp tích cực và thiết thực cho cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam. Hội thảo có các báo cáo mời của các nhà khoa học hoặc nhà công nghệ có uy tín và có các công trình xuất sắc được công bố.
Hội thảo có quy mô quốc tế, có tầm ảnh hưởng, không bó hẹp trong nhóm nghiên cứu chuyên ngành, có các báo cáo của các nhà khoa học từ nước ngoài và từ các cơ sở nghiên cứu trong nước.
Quỹ VinIF tham gia tổ chức, đồng tổ chức hoặc tài trợ một phần kinh phí cho hội thảo, sự kiện.Hồ sơ đăng ký bao gồm

  • Đơn đăng ký (Mẫu 1.1 VINIF-HT-DDK);
  • Dự toán tổng kinh phí tổ chức hội thảo, kinh phí và các nội dung đề nghị Quỹ VinIF tài trợ;
  • Thông tin khoa học về sự kiện, hội thảo; Website của sự kiện, hội thảo; Quyết định tổ chức sự kiện, hội thảo và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Thời hạn, địa chỉ nộp đề xuất

  • Đơn vị tổ chức sự kiện gửi hồ sơ qua email info@vinif.org và tới Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup – Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn.
    Địa chỉ: Tầng 9 – Toà nhà Century – Khu đô thị Times City – 458 Minh Khai – Hà Nội;
  • Thời hạn: Tối thiểu trước 45 ngày khai mạc hội thảo, sự kiện.

Chi tiết xem thêm tại: https://vinif.org/sponsor-programs/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-hoi-thao/