GS. Vũ Hà Văn là Giám đốc Khoa học, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup, đồng thời đang công tác tại ĐH Yale, Hoa Kỳ với vị trí Giáo sư Toán học. Gia nhập Tập đoàn Vingroup năm 2018, GS. Văn là người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata.

Tốt nghiệp tiến sĩ tại Yale năm 1998, ông làm postdoc tại IAS (Princeton) và Microsoft Research. Năm 2002, ông giành các giải thưởng Sloan fellowship và NSF Career Award dành cho các nhà khoa học trẻ tại Mỹ. Năm 2006, ông và T. Tao xuất bản cuốn sách Số học tổ hợp, và cùng J. Bourgain tổ chức chương trình nghiên cứu tập trung về đề tài này tại Viện nghiên cứu cao cấp IAS (Princeton). GS Văn đoạt giải Pólya (SIAM) năm 2008 của Hội toán công nghiêp (SIAM) dành cho công trình nghiên cứu về tập trung độ đo. Năm 2012, ông đoạt giải thưởng Fulkerson của Hội toán học Mỹ (cùng với J. Kahn và A. Johansson) về lời giải cho bài toán Shamir trong lý thuyết đồ thị. Cùng năm, ông trở thành thành viên danh dự của Hội toán học Mỹ. Năm 2020, ông vinh dự được bầu chọn trở thành Hội viên danh dự (Fellow) của Hiệp hội Toán thống kê (Institute of Mathematical Statistics). Ông đã từng trình bày báo cáo tại Đại hội toán học thế giới (Seoul, 2014), và Đại hội thống kê thế giới (Istanbul, 2012).